Ongewis

renewyou

Kleurde de wereld maar geel,
dan zag je wat er gaande is.
Wat er nu gebeurt is veel,
het meeste hiervan blijft in het ongewis.

Een onzichtbare vijand of vriend?
We weten het nog niet.
Moeten we juist nu positief en blij zijn?
Is er ook ruimte voor verdriet?

Teruggeworpen op onszelf,
Naar binnen kerend.
Opruimend en meer bewustzijn,
Of is het vooral verbindend?

Tijd hebben voor waar we geen prioriteit aan gaven of niet wilden zien.
Is dat de hele boodschap hierachter misschien?

Moeder aarde krijgt nu alle ruimte.
Zij liet al een tijd van zich horen.
Ze herstelt zich en wist veel door de mens verwoeste en vergiftigde sporen.

Wat als dit iets is wat we over onszelf hebben afgeroepen?
Dat we van individuelen weer gaan naar groepen?
Dat we opnieuw leren om beter voor onszelf te zorgen?
Dat we meer in het nu leren leven, in plaats van alleen te denken aan morgen?

Dat we meer dankbaar mogen zijn.
Dat we weer oog hebben voor alles, al is het nog zo klein?
Dat we hoop en liefde voorrang mogen geven.
En niet in angst en zorgen hoeven te leven?

Wint de schaduw het van het licht en hopen we het te kunnen overleven?
Of kunnen we vertrouwen op een hoger doel en leren we ons daaraan over te geven?

Kleurde de wereld maar geel,
dan zag je wat er gaande is.
Wat er nu gebeurt is veel,
het meeste hiervan blijft voorlopig nog in het ongewis.

 Nadine

Tekst gevonden in de oude kerk van Baltimore (1692)

www.renewyou.nl

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk welk een vrede in stilte kan heersen.

Sta op goede voet met andere mensen zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest.

Wanneer jij je met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.

Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen.

Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in de veranderlijke fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.

Wees jezelf.

Veins vooral geen genegenheid.

Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet naar een tijd die achter je ligt.

Kweek geestkracht om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, maar verdriet jezelf niet met spookbeelden.

Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.

Je hebt het recht hier te zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat hij moge zijn.

Houdt vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.

Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is dit nog steeds een prachtige wereld.

Wees voorzichtig.

Streef naar geluk.